Archiwa

07.06.2017

„Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek.

Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wolne­go człowieka.

Kiedy niewol­nik spot­yka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.”

(Ks. J. Tischner)

Ludzie szczęśliwi nie czują potrzeby wylewania na innych złych emocji.

Ludzie zadowoleni ze swojego życia nie zajmują się życiem innych osób.

Komentowanie niedozwolone.